Home Crossmoor Golf Vereniging

Vereniging

Golf- en Countryclub Crossmoor is een actieve en daarmee ook een levendige vereniging waarin iedereen zich thuis voelt. En met iedereen bedoelen we jeugd en volwassenen, de startende en de gevorderde golfer, of je de golfsport recreatief wilt beoefenen of prestatief. Crossmoor faciliteert jou met primair 2 prachtige banen, de Champion Course met 18 uitdagende holes in een afwisselend natuurgebied en de PAR3 baan die als uitdagend en afwisselend bekend staat.

Naast de 2 genoemde banen beschikt Crossmoor over mooie oefenfaciliteiten, bieden 2 actieve Pro’s goede lesprogramma’s aan en is er een compleet vernieuwd clubhuis met een brede horeca invulling.

“Groeten en ontmoeten” dat is de beleving die alle leden op Crossmoor ervaren en dat laat ook zien dat nieuwe leden snel opgenomen worden in de vereniging. Natuurlijk met ook een stukje eigen initiatief maar er zijn voldoende mogelijkheden die een meer dan plezierig verblijf mogelijk maken.

Maar bovenal zijn er binnen de vereniging zeer actieve commissies die ervoor zorgen dat door het jaar heen er allerlei soorten wedstrijden worden georganiseerd waaraan iedereen kan deelnemen. Afsluitend in een gezellige ambiance in het clubhuis waar je je altijd in goed gezelschap bevindt.

Het Bestuur is trots om leiding te mogen geven aan een bloeiende golfvereniging, een vereniging waarin iedereen welkom is!

Het bestuur

Vincent Nies
voorzitter

Algemene zaken
Contactpersoon BV
Lustrumcommissie
Communicatie en marketing
Contactpersoon Pro’s

Henny van Soest
secretaris

Secretariaat

Paul Bernards
penningmeester

Financiën

Joyce Gruijthuijsen
vicevoorzitter

Regel & Handicapcommissie
Baancommissaris
Contactcommissie
Baanbegeleiding
Ledenadministratie

Michael Heitman
lid

Interne aangelegenheden
Ladies Day commissie
Herendag commissie
Seniorencommissie
Par-3 / Zomeravond commissie
Jeugdcommissie

Wilfried van der Kaa
lid

Wedstrijdcommissie
NGF competitie