GolfTON

G&CC Crossmoor is vanaf december 2023 een erkend GolfTON locatie geworden. Er is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor de komende drie jaar, met daaraan vast de intentie tot verlenging. De Pro bij GolfTON, Kenzo Vlassaks, is verantwoordelijk Pro voor de opleiding en begeleiding van de jeugd, die in aanmerking komen voor het GolfTON programma.

Het GolfTON programma is een intensieve opleiding en begeleiding van jeugdspelers om al het talent van de speler te benutten, uit te diepen en nieuwe vaardigheden aan te leren. Er wordt dan ook veel van de speler, en de ouders, gevraagd en hierbij is full commitment nodig om het doel te behalen.

De doelen die gesteld worden zijn hoog, namelijk golfprofessionals leveren voor de internationale toernooien en het ultieme doel is een plek voor een Nederlandse speler in het Europese Ryder Cup Team. Het GolfTON-programma beperkt zich niet alleen tot de Nederlandse banen, maar heeft ook buitenlandse stages naar Spanje en Portugal in de wintermaanden.

Na een uitgebreid intakegesprek, wordt een nulmeting gehouden en moet de speler zelf zijn vorderingen bijhouden en dit communiceren met de verantwoordelijk Pro. Aan de hand van een uitgeschreven programma moeten vorderingen gemaakt worden door middel van training en coaching.

Het GolfTON programma moet voor minimaal 50% gefinancierd worden door de speler zelf. Daarnaast mag de speler zich laten sponsoren om aan de jaarlijkse kosten te kunnen voldoen. Binnen GolfTON zijn er ook mogelijkheden om bepaalde lasten door de sponsoren van GolfTON te bekostigen. Dit wordt besproken met de speler die in aanmerking komt voor dit programma.

Wij hopen dat u als hosting golfclub GolfTON programma, de Pro’s en de spelers alle tijd en ruimte geeft zich te ontwikkelen.

Het zou erg mooi zijn als we later kunnen zeggen dat G&CC Crossmoor Pro golfspeler(s) binnen de gelederen heeft en met onze Limburgse trots deze speler(s) kunnen volgen in zijn/haar golf carrière.

Meer informatie over GolfTON kunt u vinden op GolfTON.nl en uiteraard kunt u de Pro’s hierover aanspreken.