Home Crossmoor Golf Local Rules

Local rules

Buiten de baan
Buiten de baan (Out of bounds) is aangegeven met witte koppen gemarkeerd hekwerk of witte palen.

Toegangsweg (Par 3 Baan)
Een bal die tot stilstand komt op of voorbij de toegangsweg, die de Par 3 baan in tweeën deelt, is “buiten de baan”, zelfs als deze tot stilstand komt op een ander deel van de baan dat binnen de baan is bij het spelen van andere holes.

Oefengreen
Op een dag van een strokeplay wedstrijd is het toegestaan het putten te oefenen op de nabij het Clubhuis op de baan gelegen oefengreen, echter chip-oefenslagen op of bij deze op de baan gelegen oefengreen zijn niet toegestaan (Regel 5.2b). Straf voor overtreding van Regel 5.2b: 1e overtreding algemene straf en bij 2e overtreding volgt diskwalificatie.

Bescherming jonge aanplant
De jonge aanplant/bomen, herkenbaar doordat deze is aangepaald of is voorzien van een blauwe markering, vormen een verboden speelzone.

 • Als de bal van een speler ergens op de baan, maar niet in een hindernis ligt en deze ligt op of tegen een dergelijke boom of een dergelijke boom vormt een belemmering voor de stand van de speler of de ruimte voor de voorgenomen swing, dan moet de speler de belemmering ontwijken volgens Regel 16.1f.

Grond in bewerking
Grond in bewerking gedefinieerd door blauwe paaltjes en/of witte lijnen. Een paal met een groene kop, is een verboden speelzone. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze te ontwijken zonder straf volgens Regel 16.1f.

Abnormale Baanomstandigheden
Als “Plaatsen” van toepassing is geldt de navolgende Local Rule: Als de bal van een speler in het algemeen gebied gemaaid op fairwayhoogte of lager ligt, mag de speler zonder strafslag éénmaal de oorspronkelijke bal of een andere bal plaatsen in het gebied waarin mag worden geplaatst en dan spelen. Het gebied waarin mag worden geplaatst moet voldoen aan de volgende eisen:

 • Referentiepunt: plaats van de oorspronkelijke bal.
 • Afmeting van het gebied gemeten vanaf het referentiepunt: de lengte van de helft van de scorekaart of 15 cm van het referentiepunt, maar met de volgende beperkingen:
  • Dit gebied mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt, en
  • Dit gebied moet in het algemene gebied zijn.

Bij het handelen volgens deze plaatselijke regel moet de speler een plek kiezen om zijn bal te plaatsen en de procedures te volgen voor het terugplaatsen van een bal volgens Regel 14.2b (2) en 14.2e.

Beluchtingsgaten
Als de bal van een speler in of tegen een beluchtingsgat ligt:

 1. Bal in het algemene gebied. De speler mag deze belemmering ontwijken volgens Regel 16.1b. Als de bal tot stilstand komt in een ander beluchtingsgat, dan mag de speler deze opnieuw volgens deze plaatselijke regel ontwijken.
 2. Bal op de green. De speler mag de belemmering ontwijken volgens Regel 16.1d.

Echter er is geen sprake van belemmering als het beluchtingsgat alleen een belemmering vormt voor de stand van de speler of, op de green, voor de speellijn van de speler.

Beluchtingssleuven
Beluchtingssleuven zijn grond in bewerking (GUR). Indien sprake is van een belemmering mag de speler die belemmering ontwijken volgens regel 16.1.

Hindernissen

 • Hole 8 (Championship Course): Indien de bal in de hindernis rondom de green van hole 8 terecht komt, dan mag met een strafslag worden gedropt in de dropping zone (D.Z.), onverkort de opties van Regel 17.
 • Hole 11 en 12 (Championship Course): De hindernis rechts van hole 11 en 12 is verklaard tot een verboden speelzone Deze hindernis met verboden speelzone is aangegeven met rode palen, voorzien van een groene kop. De speler is verplicht deze hindernis te ontwijken volgens Regel 17.1e met 1 strafslag.

Straf voor overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf

Algemene informatie

 • Tijdelijke plaatselijke regels zijn aangegeven op het mededelingenbord in de spelersgang.
 • Op de scorekaart is een verkorte versie afgedrukt.

Mobiele telefoons
Het gebruik van mobiele telefoons (met uitzondering van bellen) is toegestaan in de baan.

 • Voor het invoeren van scores in de app.
 • Het opzoeken van een regel en het antwoord met de R&A app.
 • Voor het raadplegen van de plaatselijke regels op de Website van GC Crossmoor.