Home Crossmoor Golf Vereniging Regels en handicap

Regels en handicap

Contactcommissie

Als nieuw lid meldt u zich aan via de receptie op Domein Laurabos ( is tevens receptie golfbaan Crossmoor). De receptie informeert de Ledenadministratie (RHC) over nieuwe aanmeldingen.

De Contactcommissie nodigt nieuwe leden uit voor een introductiegesprek. Tijdens deze introductie worden de verenigingsactiviteiten van de Golf- en Countryclub Crossmoor toegelicht, krijgt u een wachtwoord en een inlogcode voor toegang tot het ledendeel van de website. U krijgt uiteraard ook de mogelijkheid vragen te stellen.

Aan de beginnend golfer worden het 1-9 Stappenplan van de NGF (Nederlandse Golf Federatie) uitgereikt, het “Golf- en Countryclub Crossmoor Stappenplan” en een niet ingevuld NGF golfregel-examenbewijs. Na het slagen voor het regelexamen wordt één deel van dat bewijs in de brievenbus van de Ledenadministratie gedeponeerd. Het andere deel blijft in uw bezit. Voor het verkrijgen van de WHS handicap 54 moet een qualifying kaart worden gelopen, bij voorkeur met één van de Markers handicap 54 kaart (zie lijst publicatie bord) of met de Pro. Zodra de Ledenadministratie alles heeft bijgewerkt, vindt u de verkregen handicap terug in de ledenlijst bij uw naam, onder “Mijn profiel”, of via de golf app: Golf.nl.

Mentoren

De beschikbare Mentoren kunnen u helpen bij de integratie in de club, op uw verzoek een golfronde over de baan maken en uw (golf-)vragen beantwoorden. Tevens kan de Mentor u introduceren bij de diverse Commissies en u bekend maken met de etiquette van de golfsport. Indien gewenst bestaat de mogelijkheid bij het deelnemen aan wedstrijden te verzoeken ingedeeld te worden met de Mentor. De Mentoren zorgen voor een goed gastheer/vrouw-schap. Als aspirant-lid bent u vrij een Mentor van uw keuze te vragen. De Contactcommissie kan u hierbij helpen, zie ook de lijst met namen op de website onder Commissies.

Als u alle stappen van het “Crossmoor Stappenplan” met goed gevolg heeft doorlopen levert u de volledig afgetekende kaart af in de Regel- Handicapcommissie (RHC) brievenbus bij de Bestuurskamer. De RHC (en de Ledenadministratie) toetst deze en geeft de resultaten door aan de NGF.

Noot: De introductie van jeugdleden (tot en met 18 jaar) wordt verzorgd door de Jeugdcommissie.

Golfbaanpermissie
Golfbaanpermissie wordt in de loop van het “Crossmoor Stappenplan” (aftekening op de handicap-54 traject kaart) verstrekt door de Pro. De Pro informeert de Ledenadministratie. De RHC-ledenadministrateur verwerkt de golfbaanpermissie in het ledenadministratiesysteem (dit wordt uitgewisseld met de NGF). De Pro zal naast de techniek ook de etiquette behandelen.

Handicapregistratie

Als u vragen heeft over uw handicap dan kunt u de handicaphistorie raadplegen op de leden site om het verloop van uw handicap te bestuderen. Heeft u dan nog vragen dan kunt u contact opnemen met de handicapadministratie via e-mail: relaties@golfclubcrossmoor.nl.

Informatie over zaken die met uw handicap samenhangen:

Qualifying scores
Qualifying scores zijn scores gemaakt in een qualifying wedstrijd of scores gemaakt tijdens het spelen van een vastgestelde ronde waarbij u tevoren hebt aangegeven een Qualifying ronde te willen lopen (ook als het resultaat niet naar tevredenheid stemt) en ingevoerd in de app: “e-golf 4-U” of “golf.nl”. De te spelen spelvorm is individueel strokeplay of stableford.

Bij het invoeren van qualifing scores op de app volgende punten in acht nemen:

  • aard van de ronde (1e 9-holes, 2e 9-holes, 18 holes)
  • kleur teemarkers waarvan is/wordt gespeeld
  • lidcode en naam van de speler, de handicap van de speler (controleren of deze correct is)
  • naam van de marker, datum, tijd van inschrijving
  • invoeren onmiddellijk na afloop van de ronde.
  • vergeet niet na invoeren van de scores de bevestiging te activeren als u marker bent voor een ander.

Qualifying wedstrijden
Qualifying wedstrijden zijn wedstrijden waarbij aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

  • Georganiseerd door of onder toezicht van de NGF of een club die aangesloten is bij de NGF, een zusterfederatie van de NGF, of een club die aangesloten is bij een zusterfederatie.
  • Gespeeld door individuele spelers.
  • Gespeeld onder qualifying condities (zie WHS-handicap systeem).
  • De baan is qualifying indien dit als zodanig is aangemerkt op het mededelingen bord op Crossmoor of via www.crossmoor.nl

Regelinstructie & Examen

Voor (aspirant)leden die zich voorbereiden op het behalen van de golfhandicap 54 wordt in een aantal cycli per jaar, elk bestaande uit twee avonden, de regels van het golfspel uitgelegd. Een week daarna bestaat de mogelijkheid een examen af te leggen. De lessen en het examen worden georganiseerd op Crossmoor. De data van deze lessen en examens worden vermeld op de website van Golf- en Countryclub Crossmoor in het ledengedeelte onder wedstrijden. Hier kunt u ook inschrijven. De lessen zijn ook geschikt als opfriscursus voor leden die al een golfhandicap hebben.

Voor tel.nr en e-mail van de commissieleden: zie “Mijn Crossmoor”.