Handicart

De Stichting Handicart heeft als doelstelling om tijdelijk of permanent mindervalide golfspelers in staat te stellen het golfspel te blijven beoefenen. Dit door het beschikbaar stellen van de zogeheten Handicarts oftewel elektrische golf buggy’s.

De Stichting heeft Handicarts in eigendom die ze tegen een jaarlijkse vergoeding beschikbaar stelt op golfbanen waar een Handicart Consul actief is en ziet toe op het eigenlijk gebruik en het onderhoud van de golfcarts. Ook Crossmoor heeft een consul die benaderd kan worden wanneer er een noodzaak is om gebruik te maken van deze Handicarts.

Jaarlijks wordt er een Handicartwedstrijd georganiseerd waarvan de opbrengst integraal ten goede komt aan de Stichting.

Crossmoor Consul van de Stichting Handicart: de heer Pieter Schouten, mail: p.l.schouten@kpnmail.nl

Voor meer informatie over Stichting Handicart, ga naar www.handicart.nl