Handicart

De stichting Handicart heeft als doelstelling om tijdelijk of permanent mindervalide golfspelers in staat te stellen het golfspel te blijven beoefenen. Dit door het beschikbaar stellen van Handicarts: electrisch aangedreven golfcarts. De stichting heeft Handicarts in eigendom die ze tegen een jaarlijkse vergoeding beschikbaar stelt op golfbanen waar een Handicart Consul actief is en ziet toe op het eigenlijk gebruik en het onderhoud van de golfcarts.

Jaarlijks wordt er een Handicartwedstrijd georganiseerd waarvan de opbrengst integraal ten goede komt aan de stichting. Op Crossmoor beschikt de stichting over 8 buggies.

Crossmoor Consul van de Handicartcommissie: de heer Pieter Schouten, tel.: 06- 50670960, mail: p.l.schouten@kpnmail.nl

Website: www.handicart.nl