Home Crossmoor Golf Lidmaatschap

Lidmaatschap

De Golfclub heeft voldoende ruimte om nieuwe leden op te nemen. De vereniging is zeer actief en organiseert veel wedstrijden en andere activiteiten. De sfeer is ongedwongen en de ervaring leert dat je je snel thuis zult voelen.

Het lidmaatschap van Crossmoor is extra aantrekkelijk omdat je niet van te voren hoeft te reserveren. Leden kunnen nagenoeg de hele dag, 7 dagen in de week, starten. Uitgezonderd tijdens wedstrijden en op dagen die door de baaneigenaar zijn gereserveerd voor derden (maximaal 20 dagen per jaar).

Je bent van harte welkom op Crossmoor!

Word lid >
Crossmoor Golf - Zicht op clubhuis
Terras met cocktail
Crossmoor Golf

word lid van de golfclub!

Er zijn verschillende mogelijkheden om een lidmaatschap aan te gaan.

Lidmaatschap Faciliteiten
Algeheel Gebruik van de gehele locatie
Aspirant Gedurende 4 maanden gebruik van oefenfaciliteiten
Nemen van lessen
Gebruik van Par-3 Course ná toestemming Pro
Gebruik van faciliteiten clubhuis
Jeugd Idem als algeheel, echter onder 12 jaar én onder toezicht
Par-3 Gebruik van Par-3 Course
Gebruik van oefenfaciliteiten
Countryclub Alleen voor leden die (tijdelijk) niet golfen
Gebruik van faciliteiten clubhuis
Geen speelrecht met greenfee
Bedrijf Gebruik van de gehele locatie
Word lid >

Tarieven 2022

Alle tarieven zijn inclusief btw laag tarief van 9% en btw hoog tarief van 21%. Voor speciale condities en/of acties kunt u contact opnemen met de receptie van Crossmoor. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing. Een exemplaar van deze voorwaarden wordt u op aanvraag toegezonden.

1. Algeheel lidmaatschap

Categorie

Speelvergoeding (incl. 9% btw)

Contributie vereniging

A (30+)

€ 1.300,00

€ 55,00

B (25 tm 29)

€ 780,00

€ 55,00

C (20 tm 24)

€ 520,00

€ 27,50

D (-19)

€ 260,00

€ 27,50

Rechten
Gebruik maken van:

 • Driving range (oefenballen gratis), oefengreens en -bunkers;
 • Par-3 Course (na toestemming van de golfleraar bij het niet in het bezit zijn van handicap 54);
 • Championship Course nadat is voldaan aan de door de vereniging opgestelde voorwaarden m.b.t. baanpermissie, handicap 54 of handicapbewijs.

Bijzonderheden

 • Bij inschrijving in de loop van het jaar betaalt men speelvergoeding naar rato;
 • Inschrijving houdt in dat men lid wordt van de vereniging Crossmoor en ook contributie daarvoor afdraagt;
 • Bij Crossmoor geldt een barfee regeling. Bij de jaarlijkse speelvergoeding nota wordt elk lid, vanaf de leeftijd van 18 jaar, € 50,00 gedebiteerd en dit bedrag wordt vervolgens gecrediteerd op het persoonlijke Crossmoor-pasje. Door gebruik te maken van dit pasje bij betalingen in de horeca kan het bedrag worden besteed. Wordt het gehele bedrag van € 50,00, of een gedeelte daarvan, niet gedurende dat jaar besteed dan vervalt het niet-bestede per de 1ste januari van het navolgende jaar;
 • De in 2015 ingezette actie ( € 100,00 per jaar ) m.b.t. het entreegeld wordt voor 2022 verlengd.

2. Aspirant-lidmaatschap | 4 maanden, te verlengen met extra 3 maanden | Beginnend golfer | (nog) geen handicap 54

a. Speelvergoeding per 4 maanden € 225,00
b. Verenigingscontributie € 55,00 (t/m 20 jr. €27,50)
Extra 3 maanden € 180,00 (stilzwijgende verlenging)

Jeugd tot en met 19 jaar (cat. D) afwijkende termijn van 6 maanden tegen tarief van € 10,00 per maand. Stilzwijgende verlenging met 6 maanden.

Rechten
Gebruik maken van:

 • Driving range (oefenballen gratis), oefengreens en -bunkers;
 • Par-3 Course (na toestemming van de golfleraar).

Beëindiging lidmaatschap
Het aspirant-lidmaatschap eindigt door:

 • Schriftelijke opzegging;
 • Het behalen van handicap 54;
 • Algeheel lidmaatschap.

Verrekening over de niet genoten maanden vindt plaats bij tussentijdse overgang naar algeheel lidmaatschap dan wel bij (voortijdige) opzegging.

3. Overig

Locker enkel € 60,00
Locker gezamenlijk € 86,00
Locker dubbel € 120,00
Kleedlocker € 38,00
Lidmaatschap Par-3 Course € 520,00
Word lid >

voel je thuis!
Bij crossmoor GOLF CLUB