Het bestuur

Vincent Nies
voorzitter

Algemene zaken

BV overleg

Communicatie & Marketing

ICT Beheer

Pro’s

Vertrouwens-contactpersonen

Wilfried v. der Kaa
vicevoorzitter

Baancommissaris

Wedstrijdcommissie

NGF Competitie-commissie

Wilma Clement
secretaris

Secretariaat

BV overleg

Paul Bernards
penningmeester

Financiën

Kascontrolecommissie

Michael Heitman
lid

Interne aangelegenheden

Ladies-Day commissie

Herendagcommissie

Seniorendag-commissie

Par-3 / Zomeravond-commissie

Jeugdcommissie

Miranda Sterk
lid

Nieuwe leden

Contactcommissie

Ledenadministratie

Regel- en Handicapcommissie

Baanbegeleiders

Foto’s door Irene van Wel Fotografie