Het bestuur

Vincent Nies
voorzitter

Algemene zaken
Contactpersoon BV
Lustrumcommissie
Communicatie en marketing
Contactpersoon Pro’s

Henny van Soest
secretaris

Secretariaat

Paul Bernards
penningmeester

Financiën

Wilfried v. der Kaa
vicevoorzitter

Wedstrijdcommissie
NGF competitie
Baancommissaris

Michael Heitman
lid

Interne aangelegenheden
Ladies Day commissie
Herendag commissie
Seniorencommissie
Par-3 / Zomeravond commissie
Jeugdcommissie