Het bestuur

Vincent Nies
voorzitter

Algemene zaken

BV overleg

Communicatie & Marketing

Leden- en handicapregistratie

ICT Beheer

Pro’s

Vertrouwens-contactpersonen

NGF algemeen

Wilfried v. der Kaa
vicevoorzitter

Baancommissaris

Wedstrijdcommissie

Regelinstructie en Examencommissie

NGF Competitie-commissie

Wilma Clement
secretaris

Secretariaat

BV overleg

Paul Bernards
penningmeester

Financiën

Kascontrolecommissie

Verzekeringen

Michael Heitman
lid

Interne aangelegenheden

Ladies-Day commissie

Herendagcommissie

Seniorendag-commissie

Par-3 / Zomeravond-commissie

(NGF) statuten, reglementen, regelingen

Miranda Sterk
lid

Nieuwe leden

Contactcommissie

Baanbegeleiders

Jeugd en Jeugdcommissie

Foto’s door Irene van Wel Fotografie