Home Meer genieten Crossmoor Charity Cup

Crossmoor Charity Cup

De wens van de baaneigenaar van Golf & Countryclub Crossmoor: een speciale golfdag organiseren waarbij de volledige opbrengst ten goede komt voor een Weerter Goed Doel. In 2014 werd een Werkgroep geformeerd die geheel belangeloos de wensen van de baaneigenaar ten uitvoer bracht. Met zeer gunstige condities, namelijk de golfbaan en de volledige accommodatie worden beschikbaar gesteld en alle kosten die worden gemaakt, zijn voor rekening van de baaneigenaar. Van 2014 tot en met 2021 is in totaal het immense bedrag van € 425.000,00 uitgereikt aan diverse Weerter Goede Doelen!

Het coronavirus en alle maatregelen dienaangaande heeft ons doen besluiten om de Crossmoor Charity Cup 2020 op vrijdag 5 juni a.s. niet door te laten gaan.

De omvangrijke organisatie was zo goed als rond, de wedstrijd en ook de holesponsoring waren uitverkocht en ongelooflijk veel mooie items voor de loterij en de veiling waren toegezegd door sponsoren, dit alles om voor ons Goede Doel, de kinderafdeling van het St. Jans Gasthuis, een zo groot mogelijke opbrengst te realiseren. Met een fantastische opbrengst van maar liefst méér dan € 60.000,00 kan de kinderafdeling van het St. Jans Gasthuis een lang gekoesterde wens in vervulling laten gaan.

Dit jaar is de Charity Cup gepland op vrijdag 10 juni 2022 > Stichting Urgente Noden Weert

Dagprogramma

09.30 uur
Ontvangst met koffie/thee en Weerter vlaai

11.00 uur
Start shotgun wedstrijd > spelvorm Super Ball

16.00 uur
Terugkomst deelnemers in clubhuis

17.30 uur
Start After Golf Party

18.00 uur
Start diner en feestavond

21.00 uur
Uitreiken van cheque

Werkgroep

Balder Lamers voorzitter
Paul van Nieuwenhoven penningmeester
Pauline Bos lid
Ruben Bos lid
Monique Princen lid
Anton Poell lid