Edities Crossmoor Charity Cup

Stichting Leergeld Weert

Al meer dan 10 jaar zetten zich vele vrijwilligers van de stichting Leergeld Weert eo zich in om deze slogan waar te maken. Geen enkel kind mag de dupe zijn van het feit dat het gezin waar het in opgroeit even niets of minder te makken heeft.

2024 | € 86.000,00

Impressie

Voedselbank Weert

Voedselbank Weert zet zich in voor mensen, zowel kinderen als volwassenen, die om allerlei verschillende redenen voor korte of langere duur te maken hebben met een zeer laag inkomen. Mensen die onder de armoedegrens moeten leven en hierdoor zichzelf en hun gezin niet kunnen voorzien van een dagelijkse (gezonde) maaltijd.

2023 | € 70.500,00

Impressie

Stichting Urgente Noden Weert

Een lokale afdeling van Stichting Urgente Noden Nederland. Een organisatie die zich in onze regio inzet voor mensen die in acute financiële nood verkeren. Sporten voor SUN Weert; een onafhankelijke stichting die inwoners van Weert in financiële nood met een éénmalige gift weer toekomstperspectief biedt.

2022 | € 63.000,00

Impressie

Kinderafdeling Sint Jans Gasthuis Weert

Op de kinderafdeling van het Sint Jans Gasthuis Weert is een lang gekoesterde wens ingevuld namelijk, speciale computers met speciale software voor bedlegerige kinderen. Per bed een zeer kostbare investering, maar hoe mooi als je hiermee zieke kinderen toch wat vreugde kunt geven in een vervelende tijd.

2021 | € 62.795,00

Impressie

Stichting Dagopvang Weert

Goede voorzieningen voor ouderen zijn cruciaal voor een leefbare samenleving. Uitgangspunt daarbij is de ondersteuningsbehoefte van onze inwoners, met als leidraad het perspectief van Positieve Gezondheid waarin kwaliteit van leven, zingeving en sociaal maatschappelijke acceptatie centraal staan. De Stichting Dagopvang Weert speelt voor inwoners van de gemeente Weert hierbij een belangrijke rol.

2019 | € 59.139,50

Stichting eerbied voor het leven

Het Franciscus Hospice Weert. Een niet meer weg te denken instituut in Weert waar het mogelijk wordt gemaakt om in een terminale fase op een rustige en waardige manier in huiselijke omgeving de laatste dagen van het leven door te brengen. Wij sponsorden de bouw van de zo gewenste stilteruimte in hun prachtige tuin. Een ruimte waarin bewoners zich kunnen terugtrekken met hun dierbaren om emoties en gevoelens met elkaar te delen.

2018 | € 93.594,60

Jeugd Sport fonds

Het Jeugd Sport Fonds maakt het mogelijk om kinderen van armlastige ouders toch lid te laten worden van een sportvereniging en dat ze een basis outfit krijgen om die sport te beoefenen.

2017 | € 57.250,00

Stichting eerbied voor het leven

Het Franciscus Hospice Weert. Een niet meer weg te denken instituut in Weert waar het mogelijk wordt gemaakt om in een terminale fase op een rustige en waardige manier in huiselijke omgeving de laatste dagen van het leven door te brengen.

2016 | € 55.996,50

Voedselbank Weert

Voedselbank Weert zet zich in voor mensen, zowel kinderen als volwassenen, die om allerlei verschillende redenen voor korte of langere duur te maken hebben met een zeer laag inkomen. Mensen die onder de armoedegrens moeten leven en hierdoor zichzelf en hun gezin niet kunnen voorzien van een dagelijkse (gezonde) maaltijd.

2015 | € 45.250,00

Toon Hermans Huis Weert

Sinds de oprichting van het Toon Hermans Huis Weert in 2011 voorziet het een hele grote behoefte die mensen hebben waarbij de diagnose kanker is vastgesteld. Zij en hun naasten hebben grote behoefte aan tijd en aandacht, informatie, lotgenotencontact, tal van activiteiten en een veilige ontmoetingsplaats. Het Toon Hermans Huis Weert biedt dat allemaal, waarbij 40 gemotiveerde vrijwilligers voor de jaarlijks nu al 2500 gasten klaar staan.

2014 | € 40.815,00