Natuur

Crossmoor bestaat niet alleen uit een golfbaan, maar is ook een Country-club. Veel golfers lopen binnen 4 uur van eerste tee naar de achttiende hole, bij voorkeur alleen over de fairways en zien hoogstens de fraaie silhouetten van de vele verschillende bomen en struiken. Hoe gevarieerd de flora en fauna rond de baan eigenlijk is, merk je pas als je er al lopend door roughs en struiken door ter zake kundige op wordt gewezen. Ook hier geldt dus: ‘Wat je niet kent, herken je niet’. Per hole wordt een beschrijving gegeven van de rijkdom aan natuur. Klik op de vogel om te horen welk geluid deze maakt. Deze 18 vogels behoren tot de ca. 60 vogels, die zijn gezien of gehoord bij een vogeltelling op Crossmoor.

Crossmoor in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS)

De EHS betreft een netwerk van zowel grote als kleine gebieden in Nederland waar de natuur (flora en fauna) in feite voorrang heeft. De EHS is bedoeld om natuurgebieden te vergroten en met elkaar te verbinden. Door verbindingen tussen natuurgebieden te maken, kunnen planten en dieren zich makkelijker verspreiden over meer gebieden. Hierdoor zijn deze gebieden beter bestand tegen negatieve milieu-invloeden. Grotere natuurgebieden zijn gevarieerder en er kunnen meer soorten planten en dieren leven.

Vaak zijn zogenoemde faunapassages (bijvoorbeeld wildtunnels) nodig om natuurgebieden te verbinden. Via deze robuuste verbindingszones wordt nieuwe natuur aan de EHS toegevoegd. Plannen voor een dergelijk ecoduct over de A2 bij het Weerterbos zijn een paar jaar geleden uitgevoerd.

Natura 2000 is het Europese ecologische netwerk van natuurgebieden waarmee de meest bijzondere en waardevolle natuur van Europa wordt beschermd. In Nederland zijn er 162 Natura 2000-gebieden met een totale oppervlakte van 1,1 miljoen hectare.

De vergelijking van de EHS met de golfbaan dringt zich op. Als je de schaal van de baan flink zou vergroten, dan kun je je voorstellen dat een fairway ineens een paar kilometer breed wordt en is het voor bijvoorbeeld de eekhoorns niet meer mogelijk om even over te steken. Waterhindernissen vormen geen probleem. De meeste dieren kunnen uitstekend zwemmen, als de oevers maar niet te steil zijn zodat ze erop kunnen klimmen.

Kempen~Broek

Crossmoor (Laurabossen) maakt deel uit van het natuurlandschap Kempen~Broek. Dit gebied (ca. 25.000 ha) ligt in de grensstreek van Nederlands en Belgisch Limburg en Noord Brabant. Het strekt zich uit over de gemeenten Cranendonck, Weert, Nederweert, Hamont-Achel, Bocholt, Bree, Kinrooi en Maaseik. Samen met de uitgestrekte Noord-Brabantse natuurgebieden ten zuiden van Eindhoven en het tussenliggende cultuurgebied vormt dit een min of meer samenhangend geheel van ruim 60.000 ha.

Het Kempen~Broek ligt in de zogenaamde Roerdalslenk, een geologisch dalingsgebied tussen de Feldbissbreuk in het zuidwesten en de Peelrandbreuk in het noordoosten. Het Kempen~Broek grenst in het noorden aan de Peel. Hieraan is het gebied ook verwant.

Kruispeel

Allereerst een verklaring voor het woord “Crossmoor”: Het gebied waar de golfbaan in ligt heet “Kruispeel” (een zijweg van de Diesterbaan begint in de bocht net achter de witte bungalows en heet Kruispeelweg). Een peelgebied heet in het Engels “Moor” en een kruis is een “Cross”. Vandaar dus de naam Crossmoor.

De naam Crossmoor komt niet voor niets van Kruispeel en de natte delen van de baan, hole 11, 12 en 13 getuigen hier nog van. De Hoort, Ringselven, Loozerheide en Kruispeel liggen in een keten van laagtes in dekzandgebied, die overgaat in het beekdal van de Tungelroyse beek. In de laagtes liggen restanten van voormalige veentjes (pelen).

In de eerste helft van de 19e eeuw is de Zuid-Willemsvaart aangelegd, die gevoed wordt door basenrijk Maaswater. De Tungelroyse beek maakt dus net als de golfbaan deel uit van de EHS en door haar te laten meanderen is de strook natuur breder geworden en heeft ze bovendien een belangrijke functie in het bufferen van water in de hogere delen van Nederland.

Aan de zuidkant wordt het Kempen~Broek begrensd door het Kempens Plateau. De namen van deze twee Kempense gebieden geven meteen het verschil aan tussen beide: het Kempen~Broek is rijk aan moerassige laagten en beekdalen (broek); het Kempens plateau daarentegen is grotendeels hoog en veelal droog; het noordelijk deel van het plateau watert af op het Kempen~Broek. Moerassen, stuifduinen, bossen, heide, vennen en landbouwgebieden vormen het gezicht van het Kempen~Broek.

De Laurabossen

Ongeveer 200 ha groot, zijn vooral aangeplante dennenbossen. Dit hout was nodig in de mijnbouw (particuliere mijn Laura) Daarvoor lagen er uitgestrekte heidevelden tussen de kernen van Weert, Budel en Bocholt. Daarvan zul je als bezoeker niet veel meer merken, er is nog maar een kleine oppervlakte over.

De Laurabossen zijn eigendom van Natuurmonumenten. Deze vereniging werkt aan de verhoging van de biodiversiteit. Het is de bedoeling dat de grove dennen geleidelijk verdwijnen en plaats maken voor een gevarieerd loofbos. De Schotse hooglanders helpen.

Vogelcamera