Lesreglement Tennis

 1. Een lesuur bestaat uit een tijdseenheid van 50 minuten, een half lesuur uit 25 minuten. Je hebt respectievelijk 60 en 30 minuten de beschikking over de baan.
 2. Groepsles is een lesuur van 25 of 50 minuten aan meer dan twee leerlingen.
 3. Niet verschijnen op de les is voor rekening van de leerling. Afmeldingen dienen 24 uur van tevoren bekend te zijn, zodat er indien mogelijk (bij privé-lessen) een inhaal-les kan worden afgesproken.
 4. Voor lesuren die door slechte weersomstandigheden geen door­gang kunnen vinden, gelden de navolgende regels:
  1. Bij individuele lessen worden alle lessen ingehaald.
  2. Bij groepslessen zal de trainer aan het eind van de lesperiode trachten gemiste lessen in te halen. Hij zal er op deze wijze voor zorgen dat tenminste 90% van de afgesproken lessen doorgang zal vinden.
 5. In een groepslessenreeks kan door de leraar één theorie-uur worden ingelast voor noodzakelijke spelregels, video-nabespreking, etc. Indien mogelijk zal hiervoor gebruik worden gemaakt van bovengenoemde regenlessen.
 6. Doorgang van de les (vorst, regen, sneeuw) wordt bepaald door de tennisleraar in samenspraak met Domein Laurabos.
 7. Wanneer bij de lesindeling een groep niet geheel gevuld is (bijv. 3 i.p.v. 4 personen of 6 i.p.v. 8 personen) wordt de lestijd navenant aangepast (dus 45 minuten i.p.v. een uur les) of wordt de leerlingen gevraagd tegen meerbetaling toch een uur les te krijgen.
 8. Betaling kan na afloop van de les contant of op het banknummer van de trainer > BE 25 9734 2692 1282 ten name van J.T. Jorna.