Doel Crossmoor Charity Cup

Al meer dan 10 jaar zetten zich vele vrijwilligers van de stichting Leergeld Weert eo zich in om deze slogan waar te maken. Geen enkel kind mag de dupe zijn van het feit dat het gezin waar het in opgroeit even niets of minder te makken heeft. Hoe pijnlijk is het voor een opgroeiend mens om smoesjes voor de vriendjes te moeten verzinnen om niet mee te kunnen doen aan activiteiten op gebied van sport, vrije tijd of school die voor heel veel anderen zo vanzelfsprekend zijn.

Een hele slechte start van een mogelijke succesvolle toekomst voor de bijna 1000 kinderen in de leeftijd van 4 tot 19 die we jaarlijks helpen. Dat is overigens slecht 68 % van het totale potentieel van kinderen uit gezinnen die met minder dan 120 % van de bijstandsnorm rond moeten komen. (475 euro per week).

15 Coördinatoren en intermediairs worden door het bestuur van de stichting gefaciliteerd om op gebied van sport, cultuur, onderwijs, zwemles, welzijn gezinnen te ondersteunen met de noodzakelijke middelen. Dat kan een fiets zijn om naar school en sporten te kunnen gaan, kleding om te sporten, een bijdrage aan schoolspullen of het trakteren tijdens je verjaardag.

We vatten jaarlijks alle ondersteuning samen in een handboek dat geactualiseerd wordt op basis van de actuele wensen en de middelen. Met de subsidie van de gemeenten en de opbrengsten van sponsorgelden proberen we zoveel mogelijk kinderen te helpen. De vragen overstijgen de middelen.Dat betekent keuzes maken.

De huidige maatschappij is digitaal gedreven. Op school worden veel leermiddelen via de computer aangeboden en moeten kinderen zaken thuis oefenen. Dat vereist een laptop die zeker in “onze gezinnen” niet tot de basisinventaris horen.

Door gebrek aan middelen – of de hoge kosten in aanschaf – hebben we 2 jaar geleden moeten besluiten om geen laptops meer aan te bieden en vooral de scholen verzocht in deze te ondersteunen. Er is op de meeste scholen wel een leen-laptop beschikbaar die je tot sluitingstijd mag lenen. Maar dat is verre van een ideale situatie, laat staan een werkbare.

We zijn superblijk met jullie aanbod. Met de opbrengst van de Charity Cup 2024 willen we laptops aanschaffen. In een constructie die we graag met het onderwijs in Weert willen oppakken kunnen studenten een laptop gedurende de studie in bruikleen krijgen en na het succesvol afronden van de studie in eigendom krijgen. Daarmee stimuleren we het belang van goed onderwijs voor iedereen in de regio en ondersteunen de kinderen optimaal in het ontwikkelen van hun digitale geletterdheid.

We rekenen op een gemiddelde kostprijs van 550 Euro voor een standaard configuratie zijn we al heel gelukkig met een investering van 50 laptops voor de komende jaren.

Daarmee helpen we niet alleen de kinderen, maar door het stimuleren van hun ontwikkeling ook ons zelf !

Namens de kinderen, dank voor deze kans!

Mick Waulthers

Voorzitter Stichting Leergeld Weert eo